Vass Designs

Nordiskt och unikt

Slut dina ögon, blunda, tänk på ordet "Nordiskt". Vad ser du? Berg, sten, trä och vatten. Ren natur. Kraftiga material. Hårda förhållanden. Naturlig enkelhet. Nordiskt liv har i det förflutna alltid varit ett hårt, tufft och slitsamt liv.

Avskalad, funktionell och hållbar design har alltid varit en del av vårt DNA.

VASS Designs är där nordisk design möter minimalistisk design. Vi vill föra in de kraftfulla nordiska och naturliga elementen in i de moderna, urbana bostäderna, kontoren och trädgårdarna. Samtidigt är vi väl medvetna om att varje hem är unikt. Likt vår produkt. Ingen produkt är densamma.

En produkt från VASS designs kommer förmodligen överleva dig, men den kommer aldrig att föråldra dig. Våra produkter är byggda för att hålla. Både fysiskt och visuellt.